Agenda

17 december 2017

M25: Kerst actie & Diner

 

23 december

Tafel van Hoop

 

29 december 2017

M25: Maaltijd met daklozen

 

8 januari 2017 

Zinzoekers aan Tafel

 

26 januari 2017

Zinzoekers: Food & Film

 

12 februari 2017

Zinzoekers aan tafel

 

15 februari 2017 

Zinzoekers: Leeszin 

Training


StekJong wil samen met anderen zoeken naar inspiratie en ontwikkeling in het werk dat we doen. Dit doen we onder andere door het aanbieden van trainingen. 

Ons vaste trainingsaanbod staat hieronder, maar is daarnaast flexibel; studie- en inspiratiedagen die wij organiseren zijn afgestemd op de vragen van ouders, docenten en jeugdwerkleiding. Heb je een specifieke vraag of idee voor een thema of training? Neem dan contact op via stekjong@stekdenhaag.nl.

[Voor concrete voorbeelden voor begeleidingsvragen: lees verder bij support]


Trainingen voor Godly Play

Godly Play is een benadering waarbij kinderen de verhalen uit de bijbel leren kennen op een manier die hen helpt om uitdrukking en betekenis te geven aan hun eigen ervaringen met God, zichzelf en anderen. Dit gebeurt op een speelse en open manier. Godly Play streeft er naar om een veilige ruimte bieden aan kinderen – met een goede balans tussen samen en alleen, open en begrensd. Binnen het aanbod van Godly Play zijn er kennismakingsavonden, 3-daagse verteltrainingen en intervisie-avonden. Lees hier meer over Godly Play


Training voor M25 - jongeren begeleiden

M25 is een jongerenproject waarbij tieners zelf aan de slag gaan met ‘iets goeds doen voor een ander’. Ze maken kennis met vrijwilligerswerk en doen spannende en inspirerende ervaringen op doordat ze allerlei bijzondere mensen ontmoeten (ouderen, daklozen, tienermoeders, zieken, ex-gedetineerden, enz.) Wil je ook met jongeren mee gaan doen aan M25? In deze M25-begeleiderstraining leer je hoe je jongeren voor deze activiteiten kunt motiveren, hen kunt begeleiden en met hen reflecteert op deze ervaring.  

Hiervoor heeft StekJong samen met Mara een training van drie avonden samengesteld die je helpen bij het goed leiding geven aan een tienergroep. Inhoud van de training: je leert over omgaan met pubers; een introductie op de leef- en belevingswereld van adolescenten. Je maakt kennis met jezelf als begeleider en krijgt theorie over (bege)leiding geven aan een jongerengroep. En er is een avond over het motiveren van jongeren, het leren luisteren en feedback geven. Meer info bij Robin de Jong.