Agenda

17 december 2017

M25: Kerst actie & Diner

 

23 december

Tafel van Hoop

 

29 december 2017

M25: Maaltijd met daklozen

 

8 januari 2017 

Zinzoekers aan Tafel

 

26 januari 2017

Zinzoekers: Food & Film

 

12 februari 2017

Zinzoekers aan tafel

 

15 februari 2017 

Zinzoekers: Leeszin 

Support


Vanuit StekJong willen we graag samen met jou op zoek naar (nieuwe) manieren om met geloof- en levensvragen om te gaan. Het is een hele kunst om over geloof en zingeving te communiceren. Of het nu thuis, op school of in de kerk is. 

Wil je vanuit jouw school, kerk, organisatie of (studenten)vereniging nadenken over, of iets organiseren rond zingeving en/of geloofscommunicatie? Samen met jou werken we graag ideeën, plannen en projecten op maat uit. Daarnaast kunnen we ondersteuning en begeleiding bieden bij de uitvoering. Dit doen wij vanuit ervaring en betrokkenheid in het werken met kinderen, jongeren, twintigers en dertigers.

Hieronder zie je een aantal concrete voorbeelden van support aan scholen, kerken en ouders. 


Geloofsopvoeding – support voor ouders

Vanuit Leidschendam kwam het verzoek om een avond samen met ouders na te denken over de spiritualiteit van kinderen. Hoe kunnen ouders op een goede manier ruimte geven aan de vragen en ontdekkingen van kinderen over het leven? StekJong heeft eerst een verhaal over de spiritualiteit van kinderen verteld, met diverse aanknopingspunten voor een gesprek. Aan de hand daarvan hebben de ouders met elkaar uitgewisseld over hun visie op geloofsopvoeding

Wilt u samen met andere ouders ook eens uitgebreid stilstaan bij uw visie op geloofsopvoeding en wat dat voor de praktijk van alledag betekent? Neem dan contact op met Christi Loor.


HML-Doet-Goed-Dag – support voor scholen

Voor het lustrum van het Haagse Montessori Lyceum heeft StekJong 300 leerlingen gekoppeld aan bijna 30 maatschappelijke organisaties. Binnen ons netwerk kan op heel diverse manieren ervaring worden opgedaan met vrijwilligerswerk en diaconaat als maat-schappelijke stage of projectdag. Neem voor meer informatie contact op met Robin de Jong.


Dialoogavond – supportverzoek uit kerk

Op twee vrijdagavonden in februari en maart 2015 stonden er in Segbroek bijzondere ontmoetingen op het programma. De jongerengroep van de Bethlehemkerk wilde zich verdiepen in de islam en vroeg  daarom via StekJong om een dialoogavond. Binnen het netwerk van StekJong vonden we de jongeren van de moskee Anware Mustafa ook enthousiast voor zo’n ontmoeting.

Klik hier voor een uitgebreider verslag van beide avonden! Wilt u als kerk of school ook een dialooggesprek of een kerk, moskee, synogoge of tempel bezoeken? Neem contact op met Robin de Jong


Workshop spiritualiteit van kinderen - support voor basisschooldocenten

Op de Paul Krugerschool wilde het docententeam met elkaar in gesprek gaan over hun christelijke identiteit als school en waar dat zichtbaar wordt. StekJong verzorgde een workshop over de spiritualiteit van kinderen voor het team. Op deze manier konden ze met elkaar in gesprek gaan over wat kinderen nodig hebben op dit vlak. En over hoe zij als docenten het ontdekkingsgerichte leren van kinderen in  het levensbeschouwlijk  onderwijs  kunnen begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met Christi Loor.


Haags platform tienerwerk – support voor kerkelijke jeugdwerkers

Sinds begin 2016 is er een platform voor vrijwilligers die tienerwerk doen vanuit de kerk: van clubleiding tot jeugdambtsdragers. Met deze lerende community wil StekJong op een laagdrempelige manier uitwisseling en professionele ontwikkeling stimuleren. Door het organiseren van ontmoeting en inspirerende intervisie-momenten willen we het Haagse jeugdwerk ondersteunen. We kijken met elkaar hoe we elkaar kunnen versterken, wellicht door in de toekomst iets samen te doen. Doe je kerkelijk tienerwerk en wil je aansluiten? Neem contact op met Robin de Jong [De eerstvolgende meeting is 25 januari 2017]


Taakgroep Jeugd & Jongeren Zuid-West  - support voor kerken in fusietraject

In Den Haag Zuid-West zijn de protestantse wijkgemeenten al in vergevorderd stadium aan het fuseren. Nog drie kerkgebouwen als vierplek, één centrale kerkenraad en geografisch een enorm gebied. Hoe doe je dat met jongerenwerk, hoe kun je de krachten bundelen en elkaar versterken? StekJong schuift aan bij de opgerichte Taakgroep Jeugd & Jongeren om de lijntjes kort te houden en het proces te begeleiden richting gezamenlijk beleid.